ดาวน์โหลด :: ข้อมูลวัดดอนและการปฏิบัติธรรม


1. ขอเชิญร่วมทำบุญฉลองวิหารปฎิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา : watdon_56.pdf (243)

2. กองทุนบุญรักษา : watdon_53.pdf (308)

3. กองทุนบุญถาวร : watdon_52.pdf (286)

4. การฝึกสมาธิเบื้องต้น : watdon_50.jpg (339)

5. กำหนดการปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐาน. : watdon_49.pdf (307)

6. หนังสือประวัติและผลงานพระราชพรหมาจารย์ : http://www.mediafire.com/?07o6z8c86f9rkfr (340)
7. คู่มือการปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐานในแนวสติปัฎฐาน 4 : http://www.mediafire.com/?3pknhorbo7w37ce (417)คู่มือการปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐานในแนวสติปัฎฐาน 4 โดยพระราชพรหมาจารย์ (พระอาจารย์ทอง สิริมงคโล)

8. แผนที่วัดบรมสถล(วัดดอน) : watdon_26.pdf (884)

9. ประวัติพระครูวิสุทธิ์กัลยาณกิจ : watdon_25.pdf (1138)

10. กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ : watdon_24.pdf (937)
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2553 ถึงวันพุธที่ 28 เมษายน 2553

11. เปิดตำนานวัดดอน. : watdon_21.pdf (716)

12. หนังสือที่ระลึกในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2548 : watdon_20.pdf (662)
ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ให้พระราชพรหมาจารย์ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารเป็นพระราชาคณะชั้นเทพในราชทินนามที่ พระเทพสิทธาจารย์วิ โดยพระราชพรหมาจารย์ (พระอาจารย์ทอง สิริมงโล)

13. หนังสือธรรมะจากหลวงปู่ 9 : watdon_17.pdf (680)
โดยพระราชพรหมาจารย์ (พระอาจารย์ทอง สิริมงโล)

14. หนังสือธรรมะจากหลวงปู่ 8 : watdon_16.pdf (616)
โดยพระราชพรหมาจารย์ (พระอาจารย์ทอง สิริมงโล)

15. หนังสือธรรมะจากหลวงปู่ 7 : watdon_15.pdf (622)
โดยพระราชพรหมาจารย์ (พระอาจารย์ทอง สิริมงโล)

16. หนังสือธรรมะจากหลวงปู่ 6 : watdon_14.pdf (618)
โดยพระราชพรหมาจารย์ (พระอาจารย์ทอง สิริมงโล)

17. หนังสือธรรมะจากหลวงปู่ 5 : watdon_13.pdf (590)
โดยพระราชพรหมาจารย์ (พระอาจารย์ทอง สิริมงโล)

18. หนังสือธรรมะจากหลวงปู่ 4 : watdon_12.pdf (618)
โดยพระราชพรหมาจารย์ (พระอาจารย์ทอง สิริมงโล)

19. หนังสือธรรมะจากหลวงปู่ 3 : watdon_11.pdf (599)
โดยพระราชพรหมาจารย์ (พระอาจารย์ทอง สิริมงโล)

20. หนังสือธรรมะจากหลวงปู่ 2 : watdon_10.pdf (663)
โดยพระราชพรหมาจารย์ (พระอาจารย์ทอง สิริมงโล)

21. หนังสือธรรมะจากหลวงปู่ 1 : watdon_9.pdf (704)
โดยพระราชพรหมาจารย์ (พระอาจารย์ทอง สิริมงโล)

22. ประวัติเจ้าอาวาสวัดดอน : watdon_8.pdf (626)

23. ใบสมัคร เข้าโครงการปฎิบัติธรรมวัดบรมสถล(วัดดอน) : watdon_4.pdf (1638)
เอกสารใบสมัครสำหรับผู้ที่สนใจเข้าปฏิบัตธรรม สำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๑๖

24. โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม วัดบรมสถล(วัดดอน) : 3.pdf (997)
การส่งเสริมการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะวิปัสสนากรรมฐานนั้น เป็นหน้าที่หลักของชาวพุทธทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่ต้องตระหนักและใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง ดั่งที่พระบูรพาจารย์ที่ได้บำเพ็ญสืบต่อกันมาอย่างไม่ขาดสาย เป็นผลให้พระพุทธศาสนาเจริญมั่นคง© Copyright 2007-2012 www.Watdon.net All rights reserved.