กระดานข่าววัดดอน
   
0021 : จากคุณ บัวสามสี   [61.90.19.6]   02 Dec 2009 - 07:09   [1 คำตอบ]

กระผมขอความรู้เกี่ยวกับการปฏิิบัติธรรม ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณยิ่ง


1.การเจริญวิปัสสนา กับ การเจริญสมถะ แตกต่างกันอย่างไร ? แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าตนเองควรจะเจริญอย่างไรดี ทำไมจะเจริญสมถะก้ไม่เจริญอย่างเดียวไปเลย ทำไมต้องมีวิปัสสนาอีกด้วย? 2.ผู้ที่จะปฎิบัติธรรมตามแนวมหาสติปัฎฐาน จำเป็นต้องประกอบด้วยองค์อะไรบ้าง ? เพศและวัยมีความจำเป็นขนาดไหน 3.การเจริญสติปัฎฐาน เฉพาะกายานุปัสสนานั้น ในข้อที่ว่า “ กาเย กายานุปัสสี วิหรติ “ ที่แปลว่า ผู้ปฎิบัติเป็นผู้คอยพิจารณาดูกายในกายเนืองๆอยู่นั้น ท่านหมายความว่าอย่างไร ? 4.ผู้ปฎิบัติมีความจำเป็นอย่างไรจึงจะต้องไปคอยเฝ้าดูอิริยาบ๔ ูอยู่เนืองๆ ? 5.เการเดิน-ยืน-นั่ง และนอน ทั้ง ๔ อิริยาบถนี้เป็นรูปเดียวกัน หรือคนละรูป จะรู้ได้ด้วยวิธีอย่างไร ? 6.อิริยาบถใหญ่ทั้ง ๔ นี้ มีอิริยาบถไหนที่หยาบและง่ายต่อการกำหนด สำหรับผู้ปฏิบัติมากน้อยแค่ไหน ? 7.การใช้สติสัมปชัญญะกำหนดอิริยาบถนั้น หากผู้ปฏิบัติไม่รู้เท่าทันถึงเหตุผลแล้ว อิริยาบถก็อาจเป็นปัจจัยให้เกิดอภิชฌาและโทมนัสได้ใช่ไหม ?

1. johnanz     [5.188.211.35]     19 Apr 2022 - 09:40

http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพด้วย
ชื่อผู้ตอบ
ย้อนกลับไปเว็บบอร์ด

© Copyright 2007-2012 www.Watdon.net All rights reserved.