ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเดือนพฤษภาคม 2567 ณ วัดบรมสถล (วัดดอน)

24 ม.ค.67 19:45 น. ผู้ชมจำนวน 402


ข่าวอื่นๆ

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพการบรรพชาอุปสมบท วันอาทิตย..กำหนดการบรรพชาอุปสมบท วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน ..รับสมัครอุปสมบทพระภิกษุจำนวน 73 รูป ณ วัดบรมสถล..ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเดือนพฤษภาคม 2567 ณ วัดบรม..ตารางปฏิบัติธรรมปี 2567 ณ วัดบรมสถล (วัดดอน) กร..วิปัสสนาจารย์ ณ สำนักปฏิบัติธรรม วัดบรมสถล (วัด..ขอเชิญร่วมบุญบูรณปฏิสังขรณ์พระเจดีย์ดำ ณ วัดบรม..ขอเชิญร่วมทำบุญโต๊ะและเก้าอี้เพื่อใช้ในงานสาธาร..ขอเชิญร่วมทำบุญน้ำมันเผาศพ ผ้าห่อศพ สงเคราะห์ศพ..ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับการปฏิบัติธรรมวีดีโอการปฏิบัติธรรม ณ วิหารปฏิบัติธรรมวัดบรมสถ..ขอเชิญร่วมทำบุญกองทุนต่างๆ ณ สำนักปฏิบัติธรรม ว..ภาพยนตร์การ์ตูนพระพุทธศาสนาแผนที่วัดบรมสถล (วัดดอน)การฝึกสมาธิเบื้องต้นและประโยชน์จากการฝึกสมาธิ

© Copyright 2007-2012 www.Watdon.net All rights reserved.